Články

Základní příkazy

Jak přidat hráče aby mohl u vás stavět

9. května 2012 v 18:10
/res pset jmenoresidence nickhrace build true
Aby mohl do truhel ve vaší residenci (nesmí být zamčené LWC)
/res pset jmenoresidence nickhrace containter true
Aby mohl používat cokoli (dveře,tlačítka,...)
/res pset jmenoresidence nickhrace use true
Jak povolit vodu nebo lávu aby tekla
/res set flow true
Jak změnit výchozí zprávy při příchodu nebo odchodu z Residence
/res message jmenoresidence enter Text
/res message jmenoresidence leave Text
Zobrazení informací o vaší residenci, kde se právě nacházíte
/res info
Zobrazení limitů
/res limits

ChestShop

5. března 2012 v 17:34 | BlooderCZ

CHEST SHOP

Chest Shop Cedulka
1.řádek- Prázdný (doplní se tam vaše jméno)
2.řádek- Počet
3.řádek- Cena za nákup z cedulky:Cena za prodej cedulce
4.řádek- ID itemu (také možné například WOOD)

Jak něco zamknout

5. března 2012 v 17:32 | BlooderCZ
LWC Protection
/cprivate zamkne truhlu/pec/cedulku jen pro vás
/cpublic vytvoří truhlu/pec veřejně použitelnou
/cpassword [heslo] zamkne na heslo
/cmodify [jméno] přidá hráče do privátního zamknutí
/cmodify -[jméno] odebere hrče z privátního zamknutí
/cunlock [heslo] odemkne heslem uzavřený objekt
/cinfo zobrazí, kdo zamkl truhlu, kdo k ní má přístup, pokud vám patří
/cremove odebere ochranu

Residence

5. března 2012 v 17:30 | BlooderCZ
Pokud si chcete vytvořit residenci, musíte použít Dřevěnou sekeru nebo použít "rychlé vytvoření."
Budete muset zvolit oblast, která bude zamčena. Levým tlačítkem zvolíte roh "A" a Pravým tlačítkem roh "G", jak je to vidět na obrázku níže.
Pokud chcete zamknout i sklep, nebo něco výše, doporučuji si vykopat jednoblokovou díru dolu (a tu potom zase zastavet), respektive udělat sloupec hlíny nahoru (a ten potom zbourat).

Výběr oblasti
Limity velikosti rezidence jsou:
30 bloků na šířku/délku
Neomezeně na výšku
pomocí /res select size zjistíte, jak velkou oblast máte vybranou.
Příkaz: /res create Jméno
Jako jméno použijte váš nick.
Rychlé vytvoření:
/res select 15 15 15
/res select vert
/res create jméno
Vytvoří residenci kolem vás, rozměry 30x128x30
Můžete mít jen jednu residenci, pokud nejste VIP.
Jak přidat hráče, aby mohl u vás stavět
/res pset jmenoresidence jmenohrace build true
Aby mohl do truhel v residenci:
/res pset jmenoresidence jmenohrace container true
Aby mohl otevirat dvere/pouzivat cokoli:
/res pset jmenoresidence jmenohrace use true
Další příkazy:
/res info - zobrazí informace o residenci ve které se právě nacházíte
/res message jmenoresidence enter/leave Text - nastaví váš vlastní text při vstupu do residence

Základní příkazy

18. února 2012 v 19:34
/help - zobrazí seznam všech přístupných příkazů
/rules - zobrazí pouze obecná pravidla
/jobs - ukáže nápovědu k pracím
/jobs join jméno - přihlásíte se k nějakému řemeslu, za jeho naplňování dostáváte peníze
/jobs stats - ukáže vám statistiky
Teleportace:
/spawn - objevíte se tam, kde jste začínali - na "spawnu"
/sethome - nastavíte si "home"
/home - teleportujete se na svůj "home"
/warp [jméno] - teleportujete se na warp, pokud na něj máte přístup
/warp create [jméno] - nastavíte si warp s určitým jménem, všichni se tam mohou teleportovat
/warp pcreate [jméno] - vytvoříte si soukromý warp, kam můžete jen vy a ti, které přizvete.
/warp welcome [text] - nastaví uvítací zprávu na vašem warpu!
/warp invite [jménohráče] - povolíte někomu, aby se teleportoval na váš warp
/warp deinvite [jménohráče] - odstraníte hráči povolení se teleportovat na váš warp
/warp public [jméno] - Udělá váš warp veřejným
/warp private [jméno] - Uděláš váš warp soukromým
/warp delete [jméno] - smaže váš warp
Peníze:
/money - zobrazí váš počet Mifolů
/ pay [jméno] [suma] - odešlete určitou sumu Mifolů určitému hráči
Arény:
/ma arenas - vypíše seznam arén
/ma join [jménoarény] - připojíte se do určité arény, viz /ma arenas
/ma spectate [jménoarény] - sledujete určitou arénu, ne vždy je do ní vidět
/ma leave - odpojíte se z arény
/ma notready - ukáže nepřipravené hráče
Kity:
/kit - vypíše seznam kitů
/kit [jménokitu] - dá vám věci, viz VIP sekce
Chat:
/msg [jménohráče] [text] - napíšete soukromou zprávu hráči
Residence:
/res create [jménoresidence] - vytvoří residenci s určitým jménem, viz návody
/res list - vypíše vaše residence
/res remove [jménoresidence] - odstraní residence, nutno potvrdit, také možné bez jména, když v ní stojíte
/res confirm - potvrdí odstranení residence
Zamykání:
/cprivate - zamkne truhlu jenom pro vás (bouchněte do ní)
/cpassword [heslo] - zamkne truhlu na heslo
/cunlock [heslo] - dočasně pro vás odemkne truhlu zamklou heslem
/cmodify [jméno] - přidá hráče do cprivate zamknutí
/cmodify -[jméno] - odebere hráče z cprivate zamknutí
/cmodify @[jméno] - přidá hráče, který může přidávat hráče do cprivate zamknutí
/cinfo - zobrazí, kdo zamknul truhlu, nebo kdo do ní může, pokud vám patří
Přihlašování:
/login [heslo] - přihlásí vás
/logout - odhlásí vás
/changepassword [staréheslo] [novéheslo] - změní vaše heslo
 
 

Reklama
ROBOTS, robots, robot, ROBOT, xml, keywords, key, Minecraft server znami, minecraft, server, czech server, czech minecraft, český minecraft, český minecraft server, český server, bukkit, free, zdarma, znami, pvp, mob, arena, iconomy, ieconomy, ekonomie, economy, arena, areny, lwc, residence, res, warp, cz/sk, czech minecraft, facebook